Mobilna garaža za tenkove

Mobilna garaža za tenkove
25
0
0

Tenkovi su pored zrakoplovstva najvažnija oružja za osvajanje terena, ali i za obranu terena.

U miru većinu vremena stoje u garažama ili na otvorenom.

U ratu većinu vremena se skrivaju u šumarcima, ispod raznih nadstrešnica ili ispod mostova i nadvožnjaka. Na otvoreni prostor izlaze samo kada kreću u borbenu misiju. Tada su izloženi protivničkom djelovanju protuoklopnog topništva, ručnim protuoklopnim sustavima, zrakoplovstvu, a zadnjih godina su im najopasniji protivnik dronovi. Radi toga potrebno je puno više učiniti za njihovu zaštitu.

Zaštita mogu biti i mobilne garaže ispod kojih se mogu skrivati, a koje u akciji mogu vući za sobom.

Ovakvu garažu prikazanu na gornjoj slici lagano je napraviti. Dovoljno je od lima debljine 3 mm napraviti objekt u obliku kuće. Taj objekt bi trebalo staviti na kotače koji se mogu zakretati u svim smjerovima, kao kotači na kolicima koje imamo ispred svake robne kuće. Ovakva metalna garaža bi morala biti dovoljno visoka i široka da se ispod njega smjesti svaki tenk. Kada je tenk na stajanju u naselju garaža ispod koje se nalazi mogla bi izgledati kao svaka druga mala kuća. Na gornji dio bi se mogla staviti plastificirana cerada obojena u obliku poslaganog crijepa, a na bokove bi se mogla staviti cerada sa nacrtanim prozorima i vratima, te bi na taj način bila maskirana. Kada tenk ide u akciju mogao bi vući garažu na dva načina. Jedan način je da da garažu vuče za sobom, a drugi da se kutovi tenka ispod garaže povežu sa kutovima garaže i tenk bi bio zaštićen od udar granata u vožnji. Ako želi djelovati na avione mogao bi na kratko izaći ispod garaže i brzo se vratiti natrag. Na obrambenim položajima garaža bi se mogla obložiti vrećama sa pijeskom ili zemljom i tada bi se pretvorila u obrambeni tenkovski bunker.

Između stjenki garaže i tenka ima dovoljno prostora da se tu smjeste uski montažni preklopni kreveti na kojima bi posada mogla spavati, tako da bi garaža ujedno bila i sklonište za posadu u trenucima odmora.