Mobilna ploveća kupola koja se sama može premještati po dnu mora?

Mobilna ploveća kupola koja se sama može premještati po dnu mora?
56
0
0

Na dnu mora se često izvode razni radovi koje obavljaju ronioci. Neki ovakvi radovi se mogu puno lakše obaviti kada se na dno mora postavi kupola ispod koje su upuše zrak. Tada radnici ispod kupole mogu raditi na suhom.

 

Problem je što je takve kupole teško prenositi na lokaciju gdje se trebaju obaviti radovi. Za to je potrebno angažirati brodove koji prenose kupolu, spuštaju je na dno, te je nakon obavljenih radova dižu sa dna. Zbog toga se ovakve kupole izrađuju u manjim dimenzijama.

Ovaj problem se može riješiti izradom kupola koje mogu same ploviti, te se same spuštati na dno i dizati sa dna.

Kako bi kupola bila dovoljno čvrsta treba biti izrađena u obliku polovice kugle.

Ovakva kupola(1) se može izraditi sa širokom cijevi oko sebe koja je kao šuplji prsten(2) smješten oko kupole(1). Kada se u ovaj šuplji prsten(2) utiska zrak tada kupola plovi, a kada se u šuplji prsten(2) pusti voda kupola(1) tone na dno. U kupoli je tlak jednak tlaku izvan nje. Dio uzgona kupola(1) dobiva i od zraka koji je smješten ispod same kupole(1), ali taj uzgon nije dovoljan za držanje kupole(1) iznad dna. Kako bi kupola(1) bila dovoljno snažna i teška njene stjenke moraju biti izrađene od čeličnih ploča i debelog armiranog betona. Debljina stjenki kupole(1) mora biti dobro proračunata kako bi kupola plivala tek kada se zrak nalazi ispod kupole i unutar šupljeg prstena(2), a tone kada se u šuplji prsten(2) pusti voda.

 

Kako bi radnici mogli ulaziti u kupolu (1), te izlaziti van na boku kupole(1) potrebno je ugraditi izlaz. Na izlazu se nalazi izlazna prostorija(3) sa dvije komore. Ako radnici ronioci izlaze u okolnu vodu tada izlaze sa donje strane izlaza, a ako izlaze u nekakvu podmornicu tada se u komori tlak mora izjednačiti sa tlakom u podmornici.

 

Kupola bi unutar sebe mogla imati i dodatne elemente kao što su baterije za pokretanje raznih strojeva i pumpi za utiskivanje zraka. Energiju bi kupola(1) mogla dobivati i kabelima koji bi ju spajali sa brodom koji plovi iznad nje.

Ovakva kupola bi se mogla raditi u vrlo velikim dimenzijama, stoga što se ne mora prenositi brodovima. Ispod takve velike kupole radnici bi mogli raditi i odmarati se više dana bez izlaska na površinu. Kada se obave radovi na određenom terenu kupola bi se sama digla sa dna, te bi se premjestila na novu lokaciju.

 

Ostale moje inovacije su prikazane u ovoj knjizi.