Mobilni toalet sa ugrađenom reciklažom vode za ispiranje

Mobilni toalet sa ugrađenom reciklažom vode za ispiranje
96
2
0

Mobilni toaleti koji se brzo i lako stavljaju na mjestima gdje nema kanalizacije sve se češće koriste.

Najčešće se stavljaju na izletišta, velike koncerte, parkirališta i slična mjesta. Stavljaju se svugdje gdje se pojavljuje veliki broj ljudi u kratkom vremenu.

Svi ti mobilni toaleti imaju ograničenu količinu vode za ispiranje, te se brzo napune. Zbog toga ih treba često prazniti i dopunjavati vodu.

Ove loše strane mobilnih toaleta bi se mogle bitno smanjiti ugradnjom prese za biološki otpad. Ova presa tekući otpad pretvara u brikete sa vrlo malo vlage, te ih odlaže u posudu za skupljanje briketa(10). Ovu posudu je moguće češće prazniti. Ti briketi od otpada se mogu korisno upotrijebiti za gnojenje, ili se nakon sušenja mogu koristiti kao gorivo za vatru.

Presa se pokreće težinom korisnika toaleta.

Kada korisnik stane na ploču prese (2) ona se kreće prema dolje. Pri tome klip prese (4) zakreće zupčanik prese (6). Zupčanik prese okreće spiralnu presu (7) koja biološki otpad iz posude za izmet (5) tlači i gura ga prema perforiranoj cijevi (9). Pri tome voda, zbog djelovanja tlaka, izlazi kroz sitne otvore. Ta voda se taloži u posudi za prljavu vodu (8). Ova prljava voda se ponovno koristi za ispiranje Wc školjke. Na taj način se ista voda može više puta koristiti za ispiranje toaleta. Ta prljava voda se povremeno može ispustiti i zamijeniti sa čistom vodom kroz pipu za čistu vodu (11).

Kada korisnik siđe sa ploče prese (2) ona se diže uz pomoć opruga. Kada sljedeći korisnik uđe presa se na isti način ponovno pokreće.

Ovakav mobilni toalet bi se mogao koristiti puno duže vremena na odabranim lokacijama. Zbog manje potrebe za vodom, te zbog manjeg broja pražnjenja bio bi puno ekonomičniji od postojećih mobilnih toaleta.