Mobilno modularna zemunica za brzu izgradnju.

Mobilno modularna zemunica za brzu izgradnju.
32
0
0

Zemunice se obično grade u zemlji od betona i cigle, ako služe za dugotrajnu upotrebu, ili od drveta ako služe za kraći period korištenja. Ako se grade od drveta tada se najprije postave bočni stupovi na koje se odozgo stavljaju debele grede preko kojih se naspe zemlja. Slično se gradi i zaštita od urušavanja kod rudnika.

Kod betonskih zemunica najprije se zidaju ili betoniraju bočni zidovi, te se na njih postavlja armirani beton odozgor.

Kod tunela se najprije iskopa rupa u obliku polukružnog svoda, te se taj polusvod oblaže armaturom mrežom koja se nakon toga betonira.

Sve to traje dosta vremena.

Postupak izgradnje bi se mogao znatno ubrzati izgradnjom zemunica i tunela upotrebom unaprijed pripremljenih i dovezenih betonskih elemenata.

Dovoljna su dva elementa.

Prvi element su polukružni stupovi(1) izrađeni od armiranoga betona koji se sa obje strane zemunice ili tunela postavljaju na pripremljeno tlo. Oni se sa donje strane postavljaju na tlo, a sa gornje strane se naslanjaju na ravnu gredu(1) koja je također izrađena od armiranoga betona, a koja se smiješta na gornjem dijelu zemunice, ili tunela. Na taj način ravni stup(2) međusobno spaja više bočnih polukružnih stupova(1).

Nakon što se ovakvi polukružni stupovi(1) postave tada se preko njih može postavit najlonska folija kao zaštita od vode. Ako zemunica treba služiti duže vrijeme, i ako nije bitna velika brzina izrade, preko te folije može se postaviti i armaturna mreža koja se zatim zalije betonom, kako bi se povećala čvrstina. Nakon toga se čitava zemunica cijelom dužinom može prekriti zemljom.

Ako se zemunica pravi u iskopanom tunelu tada se polukružni stupovi postavljaju na bočne strane tunela, te se podmetanjem materijala pod dno stupa dižu dok ne dotaknu strop tunela i ravnu gredu(2) koja se smiješta na polovici stropa. Kada se čitavi tunel obloži polukružnim stupovima(1) tada se preko stupova sa unutrašnje strane može postaviti armaturna mreža koju se treba prekriti betonom.

Ovakvim laganim elementima bi se mogla ubrzati izgradnja zemunica za smještaj hrane, ili za smještaj vojnika i vojne opreme u ratu. A mogli bi se upotrebljavati i za zaštitu od urušavanja u rudnicima i tunelima.