Montažna betonska ograda protiv divljih svinja, vukova i sličnih životinja

Montažna betonska ograda protiv divljih svinja, vukova i sličnih životinja
235
0
0

Većina ljudi svoje kuće i poljoprivredna imanja ograđuju najčešće žičanim ogradama. Takve ograde su dobre protiv pasa, čagljeva, lisica i sličnih životinja. Ove ograde dobro mogu zadržati unutar ograde kokoši, ovce, koze ili krave. Međutim, velike životinje mogu vrlo lako srušiti žičane ograde. Radi toga oni koji se žele zaštititi moraju napraviti zidane ili betonske ograde.

Ovakve čvrste ograde mogle bi se napraviti puno brže i jeftinije korištenjem industrijski napravljenih betonskih elemenata koji bi se strojno mogle vrlo lako postaviti na mjesto gdje treba postaviti zid. Ovakvi betonski elementi bi trebali sa jedne strane imati trokutastu izbočinu, a sa druge strane bočno postavljen trokutasti utor. Ovakvi betonski elementi bi se međusobno povezivali u ogradu kao lego kockice. Postavljali bi se na poravnati teren direktno sa kamiona korištenjem kamionske dizalice, ili viljuškarima. Radi toga bi ovi betonski elementi trebali na vrhu i dnu imati male otvore kroz koje bi se provlačile sajle kamionske dizalice, ili kašike viljuškara.

Betonski elementi bi se međusobno slagali pod kutom od 90 stupnjeva, kako je to prikazano na gornjoj slici, te bi radi toga bili vrlo otporni na rušenje.

Za zaštitu od divljih svinja bilo bi dovoljno postaviti betonske elemente dimenzija 1 x 1 metar. Ova visina bi bila sasvim dovoljna da spriječi prelazak svinja preko ograde.

Za zaštitu od podivljalih krava, konja, bivola, bizona i životinja slične veličine bilo bi dovoljno imati elemente dimenzija 1,5 x 1,5 metara.

Za zaštitu od najvećih životinja poput slonova ograda bi trebala biti izgrađene od betonskih elemenata dimenzija 2 x 2 metra. Ako bi na vrh ovakvih elemenata postavili traku sa željeznim šiljcima, ili žilet žicu ovakva ograda bi mogla štititi i od zvijeri poput vukova, medvjeda, pantera, lavova i tigrova.

Od ovakvih betonskih elemenata visine 2,5 metara mogle bi se na brzinu strojno izgraditi i nastambe za životinje, ili ljude. U ovom slučaju trebalo bi imati dvije vrste betonskih elemenata, jedna vrsta koja trokutasti utor ima sa strane, i druga koja utor ima na vrhu stranice kako bi se više elemenata moglo slagati u liniju ravnog zida. Na ovaj način bi se dizalicom ili viljuškarom moglo vrlo brzo izgraditi zidove nastambe, dok bi se plafon i krov od drvenih greda tada lako i brzo moglo postaviti na čvrste betonske zidove.