Platforma za unošenje invalida, invalidskih kolica, ili skutera sa fiksnim okvirom u automobil

Platforma za unošenje invalida, invalidskih kolica, ili skutera sa fiksnim okvirom u automobil
281
0
0

U svijetu oko milijardu ljudi imaju neki oblik invaliditeta. To je oko 15% svjetske populacije. Postoji i mnogo privremenih invalida, što je posljedica bolesti, ozljeda ili starosti. Invalidi imaju znatno ograničene mogućnosti za normalan život, u prvom redu zbog smanjene pokretljivosti. Pomoću invalidskih kolica se mogu kretati po kući, dvorištu, ili radnom mjestu. Uz pomoć skutera mogu otići u obližnje trgovine, ali za odlazak u dalje trgovine, ambulante i slično često im treba automobili. Pri tome je najveći problem ući u automobil i izaći iz njega. Sve to otežava i poskupljuje život invalida. Zbog nemogućnosti samostalnog dužeg kretanja mnogi odlaze u staračke domove, iako se još uvijek mogu sami brinuti o sebi u okviru stana ili kuće. Rješavanjem problema samostalnog prijevoza invalida znatno bi se smanjili i troškovi brige za njih. Samo u smanjenju troškova brige u staračkim domovima mogle bi se uštedjeti milijarde.

Rješavanjem problema ulaska u automobil mnogi većina ljudi s tjelesnim, senzornim, te kognitivnim teškoćama dobili bi znatno povećanje kvalitete života i mogućnost samostalne brige za sebe. Teško im je ući i izaći iz automobila, pošto svoja invalidska kolica moraju staviti u prtljažnik, te tek onda ući u vozilo i sjesti na položaj vozača ili suvozača. Mnogi ovo mogu tek uz pomoć druge osobe koja kolica stavlja u prtljažnik, te kod izlaska invalidska kolica vade iz prtljažnika. Ako invalid sam vozi automobil on često mora na kratko izaći iz vozila da bi otvorio rampu, otišao u trgovinu i slično.

Ovaj problem sa ubacivanjem invalidskih kolica, ili malih skutera sa fiksnim okvirom na mjesto vozača ili suvozača može se jednostavno riješiti ugradnjom male platforme za dizanje kolica, ili skutera sa fiksnim okvirom.

Ova platforma ima više dijelova.

U automobil se pokraj srednjeg bočnog stupa automobila postavlja jaka osovina(1) koja se na donjem dijelu pričvršćuje za dno automobila, a gornji dio se pričvršćuje za bočni stup automobila. Na ovu osovinu postavljen je držač(2) koji se može 90 stupnjeva slobodno rotirati oko osovine(1), a ovaj držač(2) svojim vanjskim dijelom drži vijak nosača(3). Ovo se najbolje vidi na Sl.4.

Ovaj vijak nosača(3) može se okretati lijevo desno, a okreće ga mali elektromotor(6). Na ovaj vijak nosača(3) postavljena je jaka matica(5) koja je zavarena na bočnu stranu noseće ploče(4). Ova noseća ploča(4) je izrađena u obliku slova L, i na nju se postavljaju invalidska kolica prilikom ulaska u automobil, ili izlaska iz njega. Ovo se također najbolje vidi na Sl.4.

Kada vozač želi izaći iz automobila on se nalazi u položaju prikazanom na Sl. 1. Kako bi izašao iz automobila najprije mora podići noseću ploču(4) sa dna automobila na nivo iznad bočnog praga automobila. To se radi uključivanjem elektromotora(6) koji okreće vijak nosača(3). Okretanjem ovog vijka nosača(3) matica(5) koja se nalazi na boku noseće ploče(4) se diže prema gore. Time se i invalidska kolica koja se nalaze na nosećoj ploči(4) također dižu prema gore. Na taj način se i invalid na kolicima diže prema gore. Kada se noseća ploča(4) digne na nivo bočnog praga automobila invalid otvara vrata automobila i rukama se gura prema van. Na taj način se držač(2) zakreća za 90 stupnjeva prema van. Time je i vijak nosača(3) zajedno sa nosećom pločom(4) izbačen izvan automobila, što je prikazano na Sl.2. Daljnjim guranjem invalid zakreće noseću ploču(4) oko vijka nosača(3) za slijedećih 90 stupnjeva. Time je noseća ploča(4) čitavom širinom postavljena pokraj automobila, a invalid sa kolicima je okrenut prema stražnjoj strani automobila. Invalid tada ponovno uključuje elektromotor(6) čime se vijak nosača(3) ponovno okreće, ali ovaj puta u drugom smjeru, te se time matica(5) na nosećoj ploči(4) spušta prema dolje zajedno sa invalidskim kolicima. Kada se noseća ploča(4) spusti do tla invalid pokreće svoja kolica ili skuter, te silazi sa noseće ploče(4). Ovaj položaj se vidi na SL.3.

Kada invalid siđe sa noseće ploče(4) on ponovno uključuje elektromotor(6) čime noseću ploču(4) diže do nivoa iznad bočnog praga automobila. Kada je digne tada je rukom ugura u automobil, te zatvara vrata automobila.

Kada mora ući u automobil invalid sve radi na obrnuti način.

Najprije otvori vrata automobila, te rukom noseću ploču(4) izvuče prema van. Elektromotorom(6) noseću ploču(4) spušta na tlo, te se leđnom stranom invalidskih kolica postavlja na noseću ploču(4). Tada se uključivanjem elektromotora(6) diže iznad bočnog praga automobila, te se rukama uvlači u automobil u vozeći položaj. Kada se postavi u vozački položaj elektromotorom noseću ploču(4) zajedno sa invalidskim kolicima spušta na dno automobila.

I time je spreman za vožnju automobilom po svim cestama na neodređenu duljinu.

Ovakva platforma se može ugraditi u svaki automobil kod kojih su vrata dovoljno široka i visoka da bi kroz njih mogla proći invalidska kolica bez zapinjanja za prednji stup na kojem se nalaze vrata automobila.