Priručni čistač mina od otpadnih automobilskih guma

Priručni čistač mina od otpadnih automobilskih guma
52
0
0

Minska polja se čiste na razne načine. Nakon rata čiste se ručno, ili posebnim vozilima za čišćenje mina. U toku borbi mogu se čistiti eksplozijama. Za to se koriste posebne vrste velikih projektila koji se ispaljuju preko minskih polja, te pri tome ispuštaju plin. Kada plin eksplodira sve mine ispod eksplozije se uništavaju.

Svi ovi načini čišćenja su opasni za ljude ili vrlo skupi.

Minska polja bi se mogla čistiti puno jednostavnije i jeftinije, korištenjem otpadnih automobilskih guma i felgi pretvorenih u male trokolice, što je prikazana na slici.

Otpadne gume od kamiona i autobusa su dovoljno teške da svojoj težinom aktiviraju svaku protupješadijsku ili protuoklopnu minu postavljenu u tlu. To mogu i manje gume od osobnih automobila ako se napune zemljom.

Cijeli ovakav čistač mina se može napraviti u bilo kojoj garaži ili u zemunici.

Od tri prazne gume postavljene na felge naprave se tri kotača(1), od kojih se napravi mala trokolica. Sa prednje strane se postave dva kotača(1) na osovinu(3) međusobno razmaknute za svoju širinu. Ova osovina(3) prolazi kroz prečku(2) koja spaja prednja dva kotača(1) sa stražnjim jednim kotačem(1). Osovina (3) prolazi kroz prečku(2) slobodno tako da se u njoj može okretati. Na osovinu(3) je namotano dugačko elastično uže(4) koje je svojim drugim krajem spojeno za stražnji kraj prečke(2). Kada se okretanjem prednjih kotača(1) dignutih u zrak elastično uže(4) namota na osovinu(3), te se prednji kotači spuste na zemlju tada ti prednji kotači(1) počinju čitavu trokolicu vuči prema naprijed. Na ovaj način trokolica može prijeći više desetaka metara, ovisno o dužini namotanog elastičnog užeta(4). Pri tome sva tri kotača(1) svojom težinom pritišću tlo, i pri tome aktiviraju mine, ako prijeđu preko njih. Pri tom će eksplozija uništiti jedan ili dva kotača(1), ali njega se može vrlo lako i brzo zamijeniti. Nakon toga vojnik može slobodno hodati po tragu koju su napravili kotači. Nekoliko stotina ovakvih vozila može vrlo brzo napraviti puno prolaza kroz minska polja.

 

Ovakvo primitivno, jednostavno i jeftino vozilo napravljeno od otpadnog materijala može postati vrlo korisno i u ratnom oslobađanja zauzetog teritorija, ali i nakon rata kod čišćenja minskih polja.

Mogu ga izrađivati priučeni majstori u malim garažama, ali i vojnici u zemunicama za vrijeme između borbi.