Rovokopač za kopanje i zračnu separaciju mineralnih sirovina

Rovokopač za kopanje i zračnu separaciju mineralnih sirovina
59
0
0

Kod eksploatacije rudnika metala i minerala sirovina se najčešće nalazi u obliku pijeska. Ti pijesci sadrže vrijedne minerale koji su važni minerali u proizvodnji mnogih proizvoda širom svijeta. Te naslage mineralnog pijeska mogu biti visokokvalitetne, ali male veličine ili znatne veličine, ali niske kvalitete i smještene u teško dostupnim područjima. Kod eksploatacije ovih sirovina koriste se velike količine vode za ispiranje od primjesa. Obično je do rudnika potrebno dovesti velike količine vode i električne energije, a potrebni su i novi pristupni putovi. Voda iskorištena za odvajanje korisne sirovine od otpadaka se odvodi u umjetna jezera, ili se ispušta u prirodne tokove, a sve to stvara velike socijalne i ekološke probleme.

Kako bi se smanjila upotreba vode najjednostavnije je vodu zamijeniti sa zrakom. Zrak pod velikim pritiskom i velikom brzinom se može koristiti kao medij za razdvajanje čestica rude po veličini i težini. Rovokopači za kopanje i usitnjavanje rude bi u sebi morali imati snažne ventilatore koji bi iskopanu i usitnjenu rudu razdvajali po težini.

Ovakav rovokopač sa zračnim separatorom bi najviše ličio na veliki kombajn za žito. Na prednjem kraju ovog bagera nalazi se rotacijski valjak(1) sa puno malih noževa koji režu stijenu ispred sebe i pretvaraju ju u sitne čestice. Ovaj rotacijski valjak(1) se nalazi na kašici rovokopača(2) koja prihvaća sitne čestice odozdo i ravna tlo ispred sebe. Rotacijski valjak (1) iskopane sitne čestice baca u gornji dio kašike rovokopača(2) gdje rotacijska drobilica(3) dodatno usitnjava iskopane čestice u materijal približno jednake veličine. Usitnjeni materijal unutrašnja transportna traka(4) prebacuje u gornji stražnji dio rovokopača. Ispod ove unutrašnje transportne trake(4) nalazi se snažni ventilator(5) koji stvara jaku zračnu struju ispod gornjeg dijela unutrašnje transportne trake(4). Sa ove unutrašnje transportne trake(4) padaju iskopane čestice materijala prema dolje prema tri transportne trake koje prihvaćaju različite frakcije materijala. Na taj način se obavlja zračna separacija materijala prema težini.

Najteže čestice materijala kroz struju zraka padaju prema dolje na donju transportnu traku(6).

Nešto lakše čestice padaju koso prema dolje na srednju transportnu traku(7).

Najlakše čestice padaju na gornju transportnu traku(8).

Previše sitne čestice rude u obliku prašine bi se također mogle naći među najlakšim česticama pa je potrebno osigurati što manju razliku čestica po veličini. Radi toga je potrebno materijal razdrobiti u što sitnije čestice kako bi razlike u veličini čestica bile što manje. To je najlakše postići tako da se na rotacijskom valjku(1) nalazi što više što manjih noževa za rezanje koji stvaraju čestice jednake veličine.

Ona vrsta čestica koja ima korisnu rudu se kamionima odvozi na preradu.

Ona vrsta čestica koje nemaju korisnu rudu se odlaže na samom mjestu iskopa. Na ovaj način bi se znatno smanjila količina materijala koju treba transportirati do tvornica za preradu rude. Osim toga, čista i suha ruda znatno je lakša od vlažne pa su i zbog toga troškovi transporta lakši.

Troškovi bi se smanjili i stoga što se ne bi morale raditi brane za odvajanje i taloženje jalovine.

Izgled prostora bi bio manje izmijenjen.

Ne bi se zagađivali vodeni tokovi u koje otječe zagađena, blatna voda.

Time bi i otpor javnosti, te ekoloških udruga bio znatno manji, ulaganja u zaštitu okoliša bi se znatno smanjila, pa bi se i time smanjili troškovi proizvodnje.