Rovovski podizač puške

Rovovski podizač   puške
46
0
0

Vojnik u rovu kada želi otvoriti vatru na protivnika mora izviriti iz rova. To je trenutak kada i sam može biti pogođen sa suprotne strane.

Da bi se to izbjeglo mogao bi se napraviti podizač puške koji bi vojniku omogućio dizanje iznad rova i otvaranje vatre, a da vojnik ostane skriven u rovu.

Takav podizač puške je prikazan na gornjoj slici.

Čitav podizač se nalazi na postolju sa tronošcem(1) koji se oslanja na tlo. U ovo postolje se umeće okrugla cijev(2) koja se može slobodno okretati u cijevi postolja. Na vrhu ove okrugle cijevi(2) se nalazi mala osovina na koju su nataknuta dva podizača(3), po jedan sa svake strane cijevi. Na donjem dijelu podizača(3), nalaze se dva lančanika(4) sa lancem kojima se upravlja sa upravljačem nišanjenja(5). Na vrhu podizača(3) i upravljačem nišanjenja(5) nalazi se držač puške(6). U držaču puške(6) učvrsti se puška(8) ili neko drugo oružje. Kada vojnik nišani on okreće lančanike(4) čime se upravljač nišanjenja(5) diže gore dolje. Time se i cijev puške(8) podiže gore dolje. Pomicanje puške(8) lijevo desno vrši se tako da se vojnik nogama odupire na tlo i tako okrugu cijev(2) zakreće lijevo desno. Time se i puška(8) zakreće lijevo desno. Opaljenje iz puške se vrši povlačenjem sajle(9). Nišanjenje se vrši kamerom(10). Ono što se vidi na kameri(10) malim kablom se prenosi na mobitel u koji vojnik gleda dok nišani.

Vojnik sijedi na stolici(1) koja je učvršćena za postolje, te tako svojom težinom daje stabilnost čitavom uređaju.