Samohodni desantni brod

Samohodni desantni brod
39
0
0

Desantni brodovi imaju mogućnost da se, bez oštećenja nasuču na obale mora ili rijeka, ali ne mogu izaći na obalu.

Ovaj problem se može riješiti tako da se brodu doda mogućnost kretanja po tlu.

Brod bi se mogao kretati po tlu na način da se trup broda podijeli na tri dijela, kao što je prikazano na gornjoj slici.

Takav brod ima središnji trup(1), te dva bočna trupa(2), po jedan sa svake strane. Ova tri trupa su međusobno povezana sa dvije ili više snažnih nosećih cijevi(3) koje prolaze gornjim dijelom kroz sva tri trupa. Ove noseće cijevi(3) na sebi imaju postavljene klizne prstene(4) koji su ekscentrično povezane sa nosećim cijevima(3).

Klizni prsteni(4) zajedno sa nosećim cijevima(3) kod rotacije djeluju kao bregasta osovina.

Kada se brod nasuče na obalu tada brodski motori koji se nalaze u središnjem trupu počinju okretati noseće cijevi(3), a sa njima se okreću i klizni prstenovi(4). Pri tome se bočni trupovi(2) spuštaju prema tlu a središnji trup(1) diže prema gore i pomiče naprijed. Daljnjim okretanjem nosećih cijevi(3) središnji trup(1) se spušta prema tlu, a kada dotakne tlo tada se bočni trupovi(2) počinju dizati prema gore i pomicati naprijed. Na ovaj način čitavi brod se kreće prema naprijed. Zahvaljujući velikoj površini kojim se dotiče dno ovakav brod se može kretati po plitkim sprudovima, po močvarnom tlu, po blatnom tlu, a i po ravnom suhom tlu. Na taj način sa brodom po tlu mogu prenositi tereti ili ljudi na manje kopnene udaljenosti, dok ne dođe do obližnje vodene površine, ili mjesta na kojem treba iskrcati teret. Sa ovakvim brodom veliki tereti bi se mogli ukrcavati na brod i izvan luka, te iskrcavati izvan luka. A vojnici bi se mogli iskrcati nakon što brod prijeđe rijeku ili močvaru.

Neke moje ostale inovacije i tehnološke analize mogu se naći ovdje.

A novije se mogu vidjeti ovdje.