Skije, ili sanjke za terenski automobil

Skije, ili sanjke za terenski automobil
30
1
0

Skije su alati koje ljudi stavljaju na noge kako bi se lakše i brže kretali kroz snijeg.

Sanjke imaju istu funkciju, ali na njima netko može sjediti dok ih netko drugi vuče, ili gura.

Terenski automobili služe za kretanje po neravnom terenu, a mogu se koristiti i po tvrdom i plitkom snijegu. Međutim, po dubokom snijegu kada se dno automobila spusti na nivo snijega terensko vozilo se više ne može kretati. Kada bi se automobil stavio na sanjke, ili veliku skiju tada bi se mogao kretati svojim kotačima koji bi bili plitko u snijegu.

Ovakve skije za terensko vozilo ne bi bili teško napraviti.

Osnovni dio ovog alata je velika skija(3) koja leži na snijegu i skliže po njemu. Na skiji(3) se nalazi nosač automobila(4) koji može biti položen iznad same skije(3), a može ga se dići nekoliko desetaka centimetara iznad skije(3). Skija(3) i nosač automobila(4) su spojeni podizačima nosača(5) koji su postavljeni koso u odnosu na skiju(3) i nosač automobila(5), a okomito na njih kada je nosač automobila(4) podignut iznad skije(3). Podizanje nosača automobila se vrši Vijkom za podizanje nosača(7), koji sa prednje strane povezuje skiju(3) i nosač automobila(4). Podizanje nosača automobila(4) se vrši okretanjem Vijka za podizanje nosača(7) čine se udaljenost između prednjeg dijela skije(3) i prednjeg dijela nosača automobila(4) smanjuje. Time se podizači nosača(5) iz kosog postavljaju u okomiti položaj, te tako nosač automobila(4) dižu prema gore. Time se i automobil(1) diže prema gore i postavlja iznad nivoa snijega. Time se otpor trenja između snijega i vozila smanjuje, te kotači(2) imaju dovoljno snage za pokretanje automobila(1). Kako se pri kretanju skija(3) ne bi pomicala u odnosu na automobila(1) nosač automobila(4) mora biti čvrsto spojen sa samim automobilom(1). Ovo se postiže tako da se hvataljke nosača(6) postave oko pragova automobila, te zategnu u tom položaju. Pošto pragovi automobila imaju različiti oblik kod svakog tipa automobila i hvataljke nosača(6) moraju biti prilagođene pragovima automobila, ili nekim drugim dijelovima auta koji se nalaze na dnu automobila. Zbog toga bi se ove hvataljke nosača(6) morale izrađivati posebno za svaki tip automobila.

Upotrebom ovakvih skija za terenske automobile vozilo bi se moglo kretati po dubokom snijegu bez opasnosti od upadanja u duboki snijeg. Skije bi se u skupljenom položaju mogle prevoziti na krovnom nosaču tereta, a kod dolaska vozila do dubokog snijega skije se skinu sa krovnog nosača, postave pod automobil(1). Tada se zakretanjem vijka za podizanje nosača(7) nosač automobila(4) se digne zajedno sa automobilom(1). Nakon toga se nosač automobila(4) čvrsto spoji sa pragovima automobila zatezanjem hvataljki nosača(6).

I time se putnici u terenskom automobilu mogu nastaviti sigurno kretati preko snježnih nanosa.