Skije za automobile, terenska vozila, kamione i vojna oklopna vozila

Skije za automobile, terenska vozila, kamione i vojna oklopna vozila
32
0
0

Kada vozilo naiđe na duboki snijeg kotači propadnu u snijeg, te automobil ne može dalje ići. Kako bi mogao nastaviti sa vožnjom na kotače se moraju staviti lanci, ali ako je snijeg previše dubok tada dno automobila legne na snijeg, te tada ni lanci ne pomažu.

Kod vozila koja zimi često moraju voziti po dubokom snijegu ovaj problem bi se mogao riješiti stavljanjem jedne dugačke skije ispod automobila, koja je barem metar duža od vozila ispod kojeg se nalazi, što se vidi na gornjoj slici.

 

Automobil(1) ima za dno pričvršćenu jednu dugačku skiju(3). Skija(3) se za automobil(1) pričvršćuje sa dvije elastične trake(5) sa prednje strane i dvije elastične trake(5) sa stražnje strane automobila(1). Ove elastične trake(3) drže skiju(3) čvrsto uz dno automobila(1). Na skijama se nalazi jedan čvrsti platneni balon(4) koji je u trenutku postavljanja na automobil(1) ispuhan, te zauzima vrlo mali prostor.

Kada automobil(1) naiđe na duboki snijeg tada kotači(2) upadnu duboko u snijeg te automobil(1) dalje ne može voziti. Tada se u platneni balon(4) upuše zrak, te se skija(3) pod pritiskom platnenog balona(4) spušta prema tlu. Kada skija(3) dotakne površinu snijega tada platneni balon(4) počinje dizati automobil(1) prema gore, te se i pritisak kotača(2) na površinu snijega smanjuje. Time se kotači djelomično dižu prema gore, te se otpor probijanja kotača(2) kroz snijeg znatno smanjuje. Time se težina čitavog automobila(1) prebacuje na skije(3) koje imaju puno manji otpor kretanja kroz snijeg.

 

Ovakve skije različitih dužina bi se mogle stavljati pod sva vozila poput automobila, terenskih vozila, kamiona, ili vojnih oklopnih vozila. Osim za kretanja po dubokom snijegu skije bi se mogle koristili i na vozilima koja se kreću po močvarnom tlu sa dubokim blatom.