Tenk sa promjenjivom visinom

Tenk sa promjenjivom visinom
55
0
0

Tenkovi su ratno oruđe koje služi za obranu i napad. To su snažno oklopljena vozila koja na sebi imaju topove, strojnice i drugo oružje kojima mogu otvarati vatru na protivničke tenkove, bunkere, pješadiju i zrakoplove. Mogu se kretati preko ravnog i neravnog terena, preko blata, prelaziti rovove, te rušiti visoko raslinje i drveće ispred sebe.

Problemi tenkova u suvremenom ratu su to što postaju vrlo laka meta protivničkom zrakoplovstvu i dronovima, što se najbolje vidi u ukrajinskom ratu. Kada napadač nema premoć u zraku njegovi tenkovi vrlo brzo postaju mrtvački sanduci za vlastite posade. Tisuće ruskih tenkova su uništeni lakim ukrajinskim protutenkovskim pješačkim raketnim sustavima, te jeftinim malim dronovima. Tenkovi u napadu su u puno većoj opasnosti od uništenja nego tenkovi u obrani.

Tenkovi u obrani su puno boje skriveni u zaklonima, te ih je teže otkriti i uništiti. Međutim, pojavom malih jeftinih dronova i oni se puno teže skrivaju.

Tenkovi u napadu su potpuno otkriveni za protivničku vatru, a pri kišnom vremenu postaju gotovo potpuno nesposobni za napad. Za vrijeme kiše i snijega zemlja se pretvara u blato, te sa tada mogu kretati samo tvrdim cestama koje su najčešće pokrivene jakim protivničkim obrambenim oružjima.

Kako bi se smanjili gubitci tenkova njih je potrebno pretvoriti u vozila puno veće pokretljivosti u svim vremenskim uvjetima, te im omogućiti da mijenjaju svoju visinu.

Vozila na kotačima su puno pokretljivija od vozila na gusjenicama. Vozila sa gusjenicama se lakše kreću po blatu i neravnom terenu, ali to mogu i traktori sa velikim širokim kotačima.

Kako bi se vozilo moglo dizati i spuštati u odnosu na tlo potrebno je kotače napravit tako da se mogu dizati i spuštati gore dolje. Spuštanjem kotača vozilo se diže gore, a dizanjem kotača vozilo se spušta dolje.

Ovakav tenk sa velikim kotačima i mehanizmom za dizanje i spuštanje je prikazan na slici.

Karoserija tenka(1) ima oblik šesterokuta, gledajući odozgo. Na prednjoj i stražnjoj strani karoserije tenka(1) nalaze se glavni zglobovi(3), jedan sa prednje i jedan sa stražnje strane karoserije tenka(1), koji zakreće ruke kotača(5) lijevo desno. Ruke kotača(5) na sebi imaju zglobove za dizanje(4) koji kotače(2) dižu gore, ili spuštaju dolje. Kada se kotači(2) spuštaju dolje tada se karoserija tenka(1) diže gore, a kada se kotači(2) dižu gore tada se karoserija tenka(1) spušta prema tlu.

Unutar tenka se nalazi motor koji pokreće električni generator koji proizvodi električnu energiju. Električna energija pokreće više elektromotora koji pokreću sve sustave. U svakom kotaču(2) se nalazi jedan elektromotor koji pokreće taj kotač. U glavnim zglobovima(3) se nalazi po jedan elektromotor koji u zakreće ruke kotača(5) lijevo desno kod kretanja tenka, čime se mjera smjer njegovog kretanja. Unutar zglobova za dizanje(4) se nalazi po jedan elektromotor koji zakreće ruku kotača(5) gore ili dolje, čime s i taj kotač(2) kreće gore ili dolje. Kad se ruke kotača(5) zakreću prema dolje karoserija tenka(1) se diže, a kada se ruke kotača(5) zakreću prema gore tada se karoserija tenka(1) spušta prema tlu. Sva četiri kotača(2) se mogu dizati i spuštati istovremeno, a mogu se dizati i spuštati i pojedinačno. Kada tenka pri kretanju naiđe na veliku prepreku tada se jedan kotač(2) može dići visoko preko prepreke, te se tenk pokrene malo prema naprijed kako bi se taj kotač(2) prebacio preko prepreke. Tada se isti postupak primjeni sa svakim pojedinim kotačem(2). Na taj način se tenk može prebaciti preko visokih prepreka. Zahvaljujući ovome tenk se može kretati kroz gustu šumu bez opasnosti da, kao kod postojećih tenkova gusjenici zapnu za neki panj i spadnu.

Ovakav tenk se u borbi može sakriti u rovu, te kada otkrije protivnika tenk se digne u najviši položaj i otvara vatru. Nakon toga brzo se spusti prema dolje i tako postaje nevidljiv za protivnike koji se nalaze na tlu. Kako bi se skrio i od dronova ovakav tenk može na sebi imati postavljenu nadstešnicu koja se miče zajedno sa karoserijom tenka, te tako maskira tenk. U spuštenom položaju ovakav tenk se može sakriti ispod niskih nadstešnica, u garažama za automobile, ili ispod niskog drveća i grmlja koje je više od 3-4 metra.

Kod kretanja preko blatnih terena ovakav tenk ima sposobnost kretanja jednak kao poljoprivredni traktori, zahvaljujući velikom profilu kotača i velikoj širini kotača. Takvi kotači imaju veliku površinu doticanja sa tlom, čime se smanjuje pritisak na tlo i dubina propadanja u blatno tlo. Ako kotači i propadnu duboko u tlo tada se karoserija tenka može podići iznad tla i nastaviti sa kretanjem. U podignutom položaju tenk može prelaziti i pliće riječne tokove, kao i močvare.