Transportna torba - mobilni ležaj za izletnike i vojnike

Transportna torba - mobilni ležaj za izletnike i vojnike
25
1
0

Transportne torbe služe za nošenje veće količine opreme, odjeće ili drugog materijala. Koriste ih putnici, izletnici, planinari i vojnici. Pripadnicu specijalnih vojnih postrojbi ponekad sa sobom u transportnim torbama nose i do 70 kilograma opreme. Transportne torbe se obično nose na leđima. Putne torbe često na dnu imaju male točkove kako bi ih putnici lakše vukli po cesti.

Ovakve torbe sa malim točkovima se ne mogu se koristiti izvan tvrdih ravnih površina. Ako ako se na dno torbe stavi veliki točak tada bi se ovakve torbe većih dimenzija mogle vući i po neravnom terenu, pa i preko prepreka. Sa njima bi vojnici, izletnici ili planinari mogli vući terete i do stotinu kilograma, puno lakše nego nositi torbe od 50 kilograma.

Ovakva torba na jednom velikom točku dimenzija 200 x 50 x 30 cm mogla bi u sebi nositi i preko 100 kilograma opreme, a jedan čovjek bi je mogao lagan vući ili gurati. Sa ručkama koje se mogu postaviti na ramena nosač torbe, izletnik ili vojnik bi istovremeno rukama mogao raditi i druge stvari.

Priliko otvaranja torbe ona bi se raširila, pri čemu bi se pretvarala u ležaj. Rastvaranjem torbe stvara se ravna površina dimenzija 200 x 130 cm. Pri tome se ručke za nošenje postavljuju u drugi položaj kako bi služile kao noge za ležaj.

Ovakav ležaj se može postaviti na neravan teren, na podvodni močvarni teren ili na kameniti teren, a da čovjek koji leži na ležaju to i ne osjeti. Na ležaju bi čovjek bio zaštićen i od većine malih životinja koje pužu po tlu. Iznad ležaja bi se mogao postaviti šator, bez ravnanja terena ispod šatora, a čak i u plitkim vodenim površinama. Time bi ležaj bio zaštićen i odozgo od padalina.

Korisnici ovakve transportne torbe bi imali dvije koristi; mogli bi prenositi puno više tereta, te bi imali puno udobniji i sigurniji ležaj. To bi najviše koristio izletnicima koji putuju više dana po neravnom terenu, a također i vojnicima na dužim akcijama kada moraju nositi puno opreme. Ako bi se dno torbe izradilo od čelične ploče tada bi se torba bacanjem na bok mogla koristiti i kao zaklon u slučaju iznenadnog napada protivnika.