Uzgoj pataka i gusaka na ribnjacima

Uzgoj pataka i gusaka na ribnjacima
375
2
0

Ekstenzivan uzgoj pataka i gusaka na ribnjacima zahtjeva mala ulaganja. Patke i guske se danju drže na vodi, dok se noću zatvaraju u nadstrešnice. Nadstrešnice mogu biti na obali, ili na splavi. Time se štite od predatora kao što su lisice i kune.

Na jednom hektaru ribnjaka moguće je uzgajati 300 – 500 pataka, ili stotinu gusaka. Patke i guske se hrane biljem i žabama, a njihov izmet gnoji ribnjak, te ga i ribe jedu. Nadstrešnice i hranilice za patke i guske mogu biti stavljene na splav, ili pored obale.

Na ovaj način prinos ribe na ribnjaku se povećava do 30%.

Splav se gradi najčešće od drveta koje trune pa ga treba održavati. Osim toga, patke i guske treba svako jutro puštati na vodu, te svaku večer zatvarati.

Čitav postupak bi se mogao znatno pojednostaviti.

Umjesto velikog slava moguće je napraviti puno malih splavi. A na svakoj splavi se stavi jedno gnijezdo.

Malu splav je moguće napraviti od 5-10 praznih plastičnih boca povezanih u krug.

Na ovakav splav se stavi granje i slama debljine do 10 centimetara. Na splav se guske i patke mogu lako popet. Tu mogu nesti jaja, te mogu izleći mlade patke ili guske. Male patke i guske također se mogu lako popet na ovakvo ploveće gnijezdo. Pošto je gnijezdo na vodi do njega ne mogu doći lisice, tvorovi i kune.

Osim toga, ploveća gnijezda prave hladovinu za ribe.

Ribe se ispod gnijezda mogu skrivati od ptica koje love ribu, kao što su kormorani.

Jedna pačja obitelj ima do 6 ženki i 1 mužjaka. Zbog toga je potrebno gnijezda rasporediti u grupe do 6 komada.

Svako gnijezdo se vrlo lako usidri na jedno mjesto pomoću maloga sidra. Kao sidro mogu se koristiti komadi željeza, cigle, veći komadi kamena, ili komadi betona. Kod lova ribe gnijezda je lako premjestiti vađenjem sidara, te odvlačenjem gnijezda na obalu.