Vjetrenjača koju je moguće postaviti na kuću, ali i na brod.

Vjetrenjača koju je moguće postaviti na kuću, ali i na brod.
270
0
1

U zadnjih 15 godina sam napravio više modela ove vjetroturbine. Na svakom modelu sam testirano neke druge sklopove, ili varijante sklopova. Popis snimaka se može vidjeti ovdje.

O ovoj vjetroturbini sam napisao i knjigu u kojoj je uz ostalo opisan i princip rada pojedinih sklopova.

Ovaj zadnji model sam napravio sa ciljem napraviti stroj koji se može postaviti na brodove. U tom cilju sam proširio krila tri puta u odnosu na prošli model. Time se dobiva tri puta veća korisna površina, uz zadržavanja visine rotora, kako previše visoka vjetroturbina ne bi prevrnula brod.

S raširenim jedrima ova turbina počinje radi na vjetru od 1,5 metara u sekundi. Visoka učinkovitost je osigurana zahvaljujući optimalnom postavljanju jedara prema vjetru. Pri okretanju jedara manjim dijelom gibanja koristi silu guranja vjetra, kao savonius rotor, a većim dijelom gibanja koristi uzgon vjetra kao darius rotor. On također zajedno radi na oluji sa svojim jedrima. Zahvaljujući maloj visini i velikoj širini, može se postaviti na brodove. Na dno broda može se postaviti električni generator. Jednostavna tehnologija proizvodnje. Jednostavna instalacija i servisiranje. Jednostavan transport dijelova. Jednostavan i jeftin stalak. Radi tiho. Zahvaljujući sporoj rotaciji nije opasan za ptice.

Za izradu ovog modela najprije je potrebno nabaviti jedan sporohodni generator koji radi na 50 okretaja u minuti, zajedno sa pretvaračem napona. Ja sam svoj primjerak naručio iz Kine.

Snaga generatora ovisi o potrebama za energiju i o vjetrovitosti terena gdje će turbina biti postavljena. Snaga vjetra ovisi o trećoj potenciji snage vjetra, te je potrebno postaviti generator koji će što raditi veći broj radnih sati. To je važno zato da bi se što manje investiralo u akumulatore. Manji generator ostvaruje veći broj radnih sati, dok veći proizvodi veću snagu, ali ostvaruje manji broj radnih sati. Optimalna veličina ovisi o vjetrovitosti na mikrolokaciji.

Osim generatora potrebno je kupiti tri mala diferencijala sa prijenosnim omjerom ½. Ja sam ih nabavio iz Italije. Potrebno je naručiti i izradu jednog trostranog diferencijala 1/1x3.

Potrebno je nabaviti i 3 mala servo motora za skupljanje i širenje jedara.

Dimenzije svih ostalih dijelove je potrebno prilagoditi veličini generatora i nabavljenih diferencijala. Kada bih sad ponovno radio ovaj zadnji model sve cijevi bih uzeo 1 centimetar šire. Najteže mi je bilo nabaviti četiri para kliznih četkica sa kućištem za četkice, za prijenos električne struje od akumulatora do servo motora za skupljanje i širenje jedara. Radi toga sam morao kućište za četkice napraviti od mekanog materijala koji služi djeci za modeliranje figurica koje se stvrdnu nakon nekoliko sati. Sve ostalo se može napraviti u svakoj garaži sa brusilicom i aparatom za varenje.