Vjetrenjača sa mogućim brzim podizanjem ili spuštanjem rotora.

Vjetrenjača sa mogućim brzim podizanjem ili spuštanjem rotora.
265
0
1

Na novom modelu vjetrenjače sa jedrima napravih neka poboljšanja koja omogućuju puno lakšu montažu, podizanje, ili kasnije spuštanje kod kvara ili servisiranja. Za to sam morao napraviti promjene na postolju. Postupak montaže sam prikazao na ovom kratkom filmu.

Sve može obaviti jedan čovjek uz pomoć lojtri i kolotura.

Ovakav model sa postoljem za brzo dizanje i spuštanje se može postaviti na samostalna postolja, na krovove kuća, ali i na brodove jedrenjake, jedrilice ili jahte. Na taj bi način jedrenjaci, jedrilice i jahte postale neovisne o drugim izvorima energije.

Kod većih modela ove vjetroturbine jedra moraju imati ugrađen mehanizam za skupljanje jedara kako ih oluje ne bi prevrnule. Takav mehanizam prikazao sam na ranijim modelima, ovdje te također i ovdje.

Zahvaljujući takvom mehanizmu za skupljanje jedara ovakve dvije vjetrenjače većih dimenzija mogle bi se staviti i na morske, ali i na riječne brodove kod kojih nije potrebna velika brzina. Generatori se ne bi nalazili u zraku već na dnu broda pa bi poboljšavali stabilnost broda. Električna energija akumulirana u baterijama omogućavala bi plovidbu i kada nema vjetra. Time bi brodovi postali energetski neovisni, kao i kuće i vikendice koje nemaju priključak na mrežu, a postave ovakvu brzo-montirajuću vjetrenjaču.