Vozilo za mehaničko gašenje šumskih požara

Vozilo za mehaničko gašenje šumskih požara
67
0
0

Za vrijeme ljetnih vrućina i suhog vremena požari na otvorenom prostoru su česta pojava, osobito u šumama i šikarama koje se ne obrađuju i u kojima nema stoke na paši.

A kada se suha trava, šikara i šuma zapale teško je ugasiti nastali požar.

Za gašenje se koriste razna sredstva koja gase vatru hlađenjem, gušenjem ili usporavanjem gorenja. Vatra se gasi čvrstim česticama praha, zemlje ili pijeska, tekućinama poput vode i pjene, te plinovima poput ugljikovog dioksida, ili vodene pare.

Požari na otvorenom prostoru najčešće se gase vodom koja se do šuma i šikara najbrže i najlakše donose vatrogasnim vozilima, ili kod većih požara avionima. Ako je požar mali i ako nema vjetra požar se može gasiti i lopatama, tako da se zemlja baca na vatru, ili da se granjem udara po plamenu.

Za gašenje požara bi se mogle vrlo dobro iskoristiti tehnike koje su razvijene za čišćenje minskih polja. Za tu svrhu su razvijena vozila koja ispred sebe imaju valjak koji na sebi ima veliki broj željeznih batova na lancima. Valjak se brzo okreće te tako batovi udaraju u tlo, pri čemu se aktiviraju mine ispred vozila. Druga slična tehnika se koristi za čišćenje kanala i prostora oko putova mehaničkom rukom koja na sebi ima rotirajuću kosilicu koja sječe korov, grmlje i tanje drveće.

Na sličan način bi se mogla gasiti i otvorena vatra na poljima, šikarama i šumama. Na mehaničku ruku bi se mogao staviti rotirajući kotač koji na sebi ima veći broj kratkih lanaca na čijem kraju se nalazi mali bat. Rotiranjem ovog kotača batovi udaraju u tlo te kidaju sitno raslinje, tlo i kamenje koje odbacuju prema plamenu. Na taj način dolazi do gušenja vatre, te čišćenja terena oko puta kojim prolazi vozila sa ovakvom mehaničkom rukom.

Ovakva mehanička ruka sa rotirajućim kotačem za gušenje vatre bi se mogla postaviti na vatrogasna vozila, ili na radne strojeve poput bagera i traktora.

Osim samog gašenja otvorene vatre vozilo sa ovakvom mehaničkom rukom bi se moglo koristiti za čišćenje terena oko cesta, te šumskih putova i prosjeka čime bi se preventivno smanjivala opasnost od širenje budućih požara.