Zaštitna mreža za zečeve, kokoši, piliće i ostalu sitnu perad

Zaštitna mreža za zečeve, kokoši, piliće i ostalu sitnu perad
150
0
0

Zečevi i perad se najčešće drže u kavezima. Ako se drže na otvorenom treba ih zaštititi od zvijeri i ptica grabljivica. Držanje ne otvorenom je humanije, duže mogu živjeti, a nije potrebno čišćenje. Proizvedeni stajnjak ostaje na zemlji gdje ga gliste iz tla mogu koristiti kao hranu.

Jaka žičana ograda ih najčešće štiti od zvijeri, ali ne i od ptica grabljivica. Taj problem se može riješiti upotrebom savitljive čvrste mreže koja štiti i sa strane, ali i odozgo. Ovakvu mrežu potrebno je jednim krajem pričvrstiti na jedan visoki štap, a drugi kraj se raširi po tlu oko štapa. Štap se postavlja na malu piramidu koja služi kao nosač ovog štapa, kao zaštita zečeva od kiše, ali i kao gnijezdo za kokoši kada se prikrije. Na donji kraj mreže na svakih 15 -20 centimetara potrebno je pričvrstiti željezni lanac koji dno mreže drži uz tlo. Donji kraj mreže se dodatno učvršćuje uz tlo uz pomoć cigala, ili većeg kamenja koje zečevi ne mogu pomaknuti iznutra, ili zvijeri izvana. Na taj način se dobije mrežasti kavez u obliku stošca. Ako postoji opasnost od većih zvijeri tada se lanac može dodatno učvrstiti za zemlju malim klinovima. Najbolja mreža je čvrsta ribarska mreža sa malim otvorima kroz koju ne mogu ući ni lasice ili kune, a u dvorištima gdje postoji opasnost samo od mačaka može se upotrijebiti i mreža za zaštitu od tuče.

Zečevi imaju običaj kopanja rupa u tlu, te je radi toga povremeno dobro ovaj veliki kavez od mreže potrebno prenijeti na susjednu površinu. To je najbolje napraviti kad zečevi pojedu svu travu na jednom mjestu. Premještanjem mreže na tlo sa velikom travom zečevi počinju jesti nju, a na prvom mjestu trava ima priliku ponovno izrasti iz korijena.

Na ovaj način zečevi, ili kokoši se mogu držati u dvorištima bez opasnosti da će oštetiti ukrasno bilje, ili u vrtu bez opasnosti da će oštetiti povrće ili voće. A otpaci sa travnjaka iz dvorišta mogu poslužiti kao hrana zečevima i peradi. Isto tako, otpaci iz vrta i otpaci iz kuhinje mogu poslužiti kao hrana čime se smanjuje otpad.